MODE

展商信息

FASHION ZISHI SHOWROOM

由开发开始介入,帮助设计师组建技术团队;提供设计方向的合理化建议;整合面辅料、生产、质量检验等各环节资源,解决所有独立设计师在研发过程中会遇到的问题;集中管理设计作品,多渠道推广和销售,解决设计师的货品积压顾虑。并将设计师作品与专业买家进行商业对接,让设计师的作品真正的商品化与量化。实现利润最大化,由此带动整个设计师原创品牌市场化。

男装
 • 木境(CHN)
配饰
 • BURNING LIQUOR(CHN)
 • KrisTang(CHN)
 • pieceofground(CHN)
 • Material Lab(CHN)
 • DE COLOR(CHN)
 • ZCBC(CHN)
 • PACO TORA(ESP)
 • ZOAJE(FR)
 • Grimore d'Az?r(HK)
 • B.Pearl(ITA)
 • MUSE THEORY(USA)
其他
 • ANDFUNNS(CHN)
 • 01LIV(CHN)
 • W.bottle(CHN)