MODE

展商信息

Taipei IN Style

Taipei IN Style汇集台湾服装与服饰品牌最新商品,介绍来自台湾的创意设计, 並提供台湾服装与配饰品牌业者推广开拓海外市场的交易平台。此次集合了CHERNG, design+, GIOIA PAN, JUST IN XX, Modigliani, NAUGHTY SUNDAY, Seivson等品牌至上海展示发表。


女装
  • CHERNG(TW)
  • design+(TW)
  • GIOIA PAN(TW)
  • JUST IN XX(TW)
  • Seivson(TW)
配饰
  • Modigliani(TW)
  • NAUGHTY SUNDAY(TW)