MODE

展商信息

YSYD 悦尚云端

YSYD 悦尚云端是一个集个性设计师和品牌、造型师、时尚偶像以及买手等时装从业者于一起的的共享服务平台。 直接瞄准个性时尚和消费升级,依托强大有效的媒体明星公关资源和网络, 打造时尚产业的独立设计、明星营销、以及买手订货三位一体的资源共享和整合。

女装
 • NICOLE MILLER (USA)
 • JOHAN KU GOLD LABEL(UK)
 • CHENG PAI CHENG(TW)
 • KITTIE YIYI (MAS)
 • ZIZTAR (HK)
 • V-SHADO.W (CHN)
 • SHENSEHN(CHN)
 • BASIC BY V-SHADO.W (CHN)
 • LAB30515 (CHN)
配饰
 • YAZBUKEY(FR)
 • DARLIN(THA)
 • JOOMI LIM (USA)