MODE

展商信息

ORMEY

ORMEY专门为来自欧美的中国优质配件和成衣品牌带来了成果。 我们携带的品牌提供广泛的创意和优质产品,这些产品与当今中国消费者正在寻找的一致


女装
  • MAD(ITA)
  • Olvi’s(NED)
  • Birelin(TUR)
配饰
  • Celine Dion(CAN)
  • Carmens(ITA)
  • Womsh(ITA)
  • Uzurii(NED)
  • Eugenia Kim(USA)