MODE

展商信息

MIA Showroom

MIA Showroom2017年初成立,在北京/上海两地设置工作室,签约全世界范围内的精选独立设计师品牌,进行品牌在中国买手市场的推广落地,做品牌进驻中国市场的孵化推手。
MIA SHOWROOM
拥有强大的买手资源库,深度了解及掌握中国市场买手订货需求,聚拢行业内核心资源,推动独立设计师品牌在中国买手市场的商业化落地。

女装
 • DEVIL BEAUTY(USA/CHINA)
 • E POI(CHINA)
 • ZHAO(CHINA)
 • MLLE D(CHINA)
 • LECRESCENDO(CHINA)
 • IRIDESCENCE(CHINA)
 • MANITO(CANADA/CHINA)
配饰
 • PHY.1617(CHINA)
 • BIJOU VAN NESS(USA)
 • Avec New York (USA)
其他
 • akr DESIGN STUDIO(USA)
 • WOOBAG(ITALY)
 • MANITO(CANADA/CHINA)