MODE

展商信息

Taipei IN Style

Taipei IN Style(TIS)为建立台湾流行指标及搭建台湾时尚产业与国际接轨之专业展会「台北魅力展(TIS)」,汇集各国服饰品牌和设计师品牌展示最新商品,为各国买主提供最佳采购平台。每年更协助台湾业者开拓服装服饰品牌的海外市场推广,此次集合台湾品牌-CEPHASDaniel WongDRILLING LAB & BLACK TAILORSOLIVIA YAORED CARDTZULI HSU等品牌至上海展示发表。

男装
  • Daniel Wong (TAIWAN)
女装
  • CEPHAS (TAIWAN)
  • Daniel Wong (TAIWAN)
  • RED CARD (TAIWAN)
  • TZULI HSU (TAIWAN)
配饰
  • DRILLING LAB & BLACK TAILORS(TAIWAN)
  • OLIVIA YAO(TAIWAN)